Følg Cappelen Damm

Fortsatt uenig i milliongebyr – tar ut stevning mot Konkurransetilsynet

Pressemelding   •   mai 23, 2017 08:31 CEST

Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp, sier Tom Harald Jenssen, adm dir i Cappelen Damm.

Bakgrunn
Konkurransetilsynet gjennomførte for litt over tre år siden (den 8. april 2014), uannonserte kontrollbesøk hos Gyldendal, Aschehoug, Schibsted, Bladcentralen og Cappelen Damm. Bakgrunnen for kontrollbesøkene var mistanke om angivelig koordinert atferd og "kollektiv boikott" fra forlagene som en reaksjon på Reitan Convenience og Interpress' beslutning om å nekte Bladcentralen distribusjon via dem for bøker til Narvesen og 7-eleven.

Uenige i de faktiske og juridiske vurderinger
Cappelen Damm mottok den 22. mars 2017 vedtak om overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet. Gebyret ble satt til kr 9,1 millioner.
Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort. Grunnen til dette er blant annet at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress.

Tar ut stevning for å få vedtaket opphevet
"Vi mener å ha dokumentert med tydelighet at Cappelen Damm ikke har deltatt i noen form for koordinering av hva forlagene skulle foreta seg i forhold til distribusjon av bøker gjennom Interpress", sier Tom Harald Jenssen, adm. dir. i Cappelen Damm. "Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp. Vi tar derfor ut stevning for Oslo tingrett for å få vedtaket opphevet."

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar