Følg Cappelen Damm

Robert Mood om lederskapskollaps og ansvar

Pressemelding   •   nov 20, 2017 06:40 CET

Tar våre ledere ansvar for at vi har den helhetlige beredskapen og det forsvaret vi trenger i en usikker framtid? Eller er de mer opptatt av en politisk popularitetskonkurranse enn å utøve sitt ansvar for fellesskapet? Foto: Lars Petter Pettersen

Robert Mood avsluttet sin militærtjeneste som generalløytnant i 2016 etter nesten 40 år og mange lederstillinger for Norge, NATO og FN. Nå tar han lærdommen fra Forsvaret med seg tilbake til norsk virkelighet og deler den i sin nye bok Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse.


Mood skriver blant annet om ledelse her hjemme.
Når jeg ser på strukturen i det offentlige Norge, ser jeg oppskriften på dårlig gjennomføringsevne og svak krisehåndtering. Der hvor vi i gode operative avdelinger har klare linjer, lokalt eierskap og distribuert myndighet til å beslutte og iverksette, har vi i det offentlige Norge uklare ansvarsforhold, kryssende linjer, sentral detaljstyring og umyndiggjøring av lokale ledd. Den naive forestillingen om dyp fred har, sammen med stadig økende materiell velstand for alle, smurt et maskineri som ellers knapt ville fungert, og som vi ser svikte i krise. Vi er på vei inn i en fremtid hvor verken fred eller velstand vil komme av seg selv på samme måten. Vi er derfor nødt til å gjøre store endringer i hvordan det offentlige Norge styres.

Videre reflekterer han rundt mangelfull oppfølging av ansvar.
Åpne og tydelige diskusjoner om landets fremtid og vår internasjonale rolle er fraværende i norsk politikk.
De aller fleste viktige beslutninger og avtaler utformes i dialog på bakrommet mellom politikere som er enige om å være venner privat, men politiske motstandere i det offentlige rom. Det er tverrpolitisk aksept for at graverende feil og mangelfull oppfølging av ansvar ikke får personlige konsekvenser. Standpunkter tas for å tekkes, eller unngå å miste velgere.

Norge kan sette retning.
Mood hevder Norge har verdens beste utgangspunkt for fremtiden, men han beskriver også en kaotisk verden med svekkede overnasjonale institusjoner og svakt politisk lederskap i møte med vår tids store spørsmål. Han stiller spørsmålet: Er våre ledere mer opptatt av spillet enn å utøve sitt ansvar for fellesskapet?

Mye politisk spill og lite substans
Mood stiller i boken spørsmål ved Norges ledelse, struktur og system.
"Så mye kompetanse og så mange flinke mennesker. Så navlebeskuende og kortsiktig lederskap. Så mye politisk spill og så lite substans. Så store muligheter og så liten evne og vilje til å gripe dem", påpeker han.

For mer info, sjekk https://www.cappelendamm.no/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy