Følg Cappelen Damm

Fortsatt uenig i milliongebyr fra Konkurransetilsynet

Pressemelding   •   mar 22, 2017 09:12 CET

Konkurransetilsynet gjennomførte for snart tre år siden (den 8. april 2014),
uannonserte kontrollbesøk hos Gyldendal, Aschehoug, Schibsted, Bladcentralen og Cappelen Damm. Bakgrunnen for kontrollbesøkene var mistanke om koordinert atferd om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet.


Cappelen Damm har i dag tidlig mottatt vedtak om såkalt overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet.
Gebyret er satt til kr 9,1 millioner. Cappelen Damm vil nå gå nøye gjennom vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere før endelige konklusjoner trekkes. Konkurransetilsynets vedtak kan bringes inn for retten, og kan overprøves av domstolene.

Cappelen Damm er, etter en første gjennomgang av vedtaket i morges sammen med sine juridiske rådgivere, fortsatt uenige i de vurderinger Konkurransetilsynet har gjort både av faktum og juss. Forlaget har, i motsetning til det Konkurransetilsynet har lagt til grunn, ikke hatt noen foranledning til å koordinere sin adferd med andre aktører om en boikott av Interpress og Reitan.

Grunnen til dette er at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress,
og selskapet har dermed heller ikke har hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress. I tillegg hadde forlaget allerede, i forkant av deltakelsen i det påståtte samarbeidet, bevislig allerede konkludert internt med at det ikke ville være aktuelt å gjenoppta distribusjon gjennom Interpress fordi de kommersielle betingelsene ble ansett som alt for dårlige.

-Vi mener å ha dokumentert at Cappelen Damm ikke har deltatt i noen form for koordinering av hva forlagene skulle foreta seg i forhold til Interpress. Cappelen Damm har ikke levert via Interpress på mange år. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, adm. dir. i Cappelen Damm. Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er basert på feil forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp. Vi vurderer nå hvordan vi går videre med saken.

Konkurransetilsynets avgjørelse kan bringes inn for Oslo tingrett, som kan vurdere alle sider av saken.

For mer info, sjekk

https://www.cappelendamm.no/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar