Gå videre til innhold
Mette Bugge går inn for å sprenge myter og endre syn på seniorer.
Mette Bugge går inn for å sprenge myter og endre syn på seniorer.

Pressemelding -

Bokaktuelle Mette Bugge vil knuse myter om seniorer i arbeidslivet

– Vi omgir oss med myter i synet på seniorer. Både seniorer selv og ledere kan være med på å knuse dem, sier Mette Bugge som er aktuell med boken Senior Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv. -Jeg håper med denne boken å røske opp i noen myter og bidra til å endre synet på hva de eldre arbeidstakerne kan tilby på arbeidsplassen. Og er seniorene selv klar over hva de egentlig kan? spør Bugge.

Lederne har en nøkkelrolle
Mette Bugge har jobbet som journalist i 45 år. Hun har vært med på en teknologisk utvikling som har krevd endringsvilje og åpenhet for nye måter å jobbe på. I arbeidet med den nye boken har hun intervjuet rundt 100 ledere, HR-folk, rekrutterere og seniorer om seniorer i arbeidslivet. Hun ønsker å stikke hull på myter om at seniorer ikke følger med i tiden, ikke henger med i det digitale liv eller klarer å fornye seg. Seniorene har derimot erfaring og verdifull kompetanse. Brukt på den riktige måten, kan det bli gull verdt i arbeidslivet, mener Bugge.

-Jeg skal bidra så godt jeg kan til å vise at seniorer på arbeidsplassen er en fordel, sier Bugge. - Jeg vet at aldersmangfold styrker miljøet. Men ledere har også en nøkkelrolle i dette arbeidet. De må kunne lede ansatte i alle aldre og stille krav til «senåringer», påpeker hun videre.

-Etter hvert som jeg leste meg opp, oppdaget jeg hvor mye ledere betyr. Både for støtte, og for at lederen ihvertfall ikke tenker at senioren bare får sitte og holde på med det de alltid har gjort. Seniorene må bli med på de nye prosjektene, og melde seg på!» sier Bugge.

Høy arbeidsdeltakelse viktig for velferd og bærekraft
I «Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn» fra 2016 står det i innledningen at «Høy arbeidsdeltakelse er viktig for velferd og bærekraft i framtiden. Det er det arbeidet vi utfører som bærer velferden vår. Lengre liv gjør at vi må tenke nytt om arbeid, karriere og kompetanseutvikling. For mange personer går for tidlig ut av arbeidslivet selv om de fortsatt kan ha ønske om og evne til å bidra mer. Vi må legge til rette for flere yrkesaktive år blant dem som både kan og vil arbeide lenger.»

Dette står i kontrast til at mange ikke føler seg ønsket, ikke får ny jobb, får tilbud om AFP (Avtalefestet pensjon), eller blir bedt om å forlate arbeidslivet av ulike grunner. Politikk og praksis henger ikke alltid sammen, påpeker Mette Bugge.

Videre sier hun
-Med denne boken ønsker jeg å røske opp i noen myter og bidra til å endre synet på hva de eldste i en organisasjon kan bidra med. Jeg er overbevist om at mange setter seniorer i en bås som en gruppe. Vi er enkeltindivider som vil bli behandlet som det. Når det snakkes om hva mangfold på arbeidsplassen betyr, glem ikke alder ved siden av hudfarge, kjønn, personlighet og kompetanse. Se seniorene på en ny måte der det trengs, gi tilbud om kurs og opplæring, slik de yngre får. Det er ingen grunn til å anta at en senior ikke vil være med på nye spennende oppgaver, som kan gjøre det så gøy på arbeidsplassen at den ansatte gir jernet hele veien til yrkeslivets slutt. Ledere har nøkkelposisjoner i dette.

GRATIS NETTARRANGEMENT 15. APRIL KLOKKEN 19.00
Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv er tema for et gratis nettarrangement hvor du i tillegg til Mette Bugge møter forfatter og programleder Marte Spurkland, lederutvikler og coach Vigdis Austrheim og direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud. Påmelding her: Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv - Senter for seniorpolitikk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Tone Hansen

Tone Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 92435573

Norges største bokforlag med utgivelser innen de fleste fagområder

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.