Gå videre til innhold
Hvordan skal vi møte pandemier og andre kriser? Hvordan tar vi vare på menneskeverdet når alt står på hodet og fremtiden er usikker? Hvilke ord og hvilket språk skal vi bruke? Det reflekterer Henrik Syse rundt i sin nye bok. Foto: Einar Aslaksen
Hvordan skal vi møte pandemier og andre kriser? Hvordan tar vi vare på menneskeverdet når alt står på hodet og fremtiden er usikker? Hvilke ord og hvilket språk skal vi bruke? Det reflekterer Henrik Syse rundt i sin nye bok. Foto: Einar Aslaksen

Pressemelding -

Henrik Syse skriver om det å leve midt i en krise

I den nye boken Ord i krise Refleksjoner om håp i koronaens skygge skriver filosof Henrik Syse om det å leve midt i en krise – og å komme ut på den andre siden. Han skriver om hvordan vi møter kriser, hvilke ord vi kan bruke, og hvordan vi kan skape realistisk håp og godt fellesskap når vi står overfor det dramatiske, det katastrofale og det utenkelige.

I boken tar Syse for seg en rekke tema som dukker opp i omfattende kriser som den vi er inne i nå: Frykt, skam, ansvar, godhet, distanse, tro og håp. Blant annet. Sistnevnte begrep går som en rød tråd gjennom boka, og er spesielt viktig å ikke slippe av syne, ifølge Syse. 

Han skriver fra et både filosofisk og praktisk ståsted om hvordan vi møter kriser. Han legger vekt på hvilke ord vi kan bruke, og hvordan vi kan skape realistisk håp og godt fellesskap når vi står overfor det dramatiske, det katastrofale og det utenkelige.

Vil hjelpe oss til å forstå en ny, underlig og vanskelig hverdag
-Som filosof og forfatter ble jeg flere ganger etter at utbruddet kom til vår del av verden, bedt om å kommentere, tenke og debattere i offentligheten, i alt fra nyhetssendinger til andakter, forteller Henrik Syse.  -Jeg påstår overhodet ikke å ha større innsikt i menneskesinnet enn andre, og jeg er i sannhet ydmyk når jeg skal snakke om en krise som skaper slike dype spor og sår. Jeg er feilbarlig, og mine perspektiver er begrensede. Men som filosof – og også som filolog, en som har studert og er glad i språk – føler jeg at det er min oppgave å finne ord og formuleringer som kan hjelpe oss til å forstå en ny, underlig og vanskelig hverdag. Det som er skjedd, er skjellsettende i ordets bokstavelige betydning: Dette utgjør en reell forskjell, et før og etter. Da trenger vi også språk og ord for å komme oss gjennom krisen. Denne boken handler om noen av de ordene som vi kan reflektere over, bruke og lære av. Den er skrevet for å skape både håp og trøst, og samtidig for å snakke om dramatiske ting med det nødvendige alvor. Ikke minst søker den å skape en filosofisk distanse til det som skjer, uten å miste den menneskelige nærhet. Og den søker altså å finne ord.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Tone Hansen

Tone Hansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 92435573

Norges største bokforlag med utgivelser innen de fleste fagområder

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.